Adres:

Stare Miasto 38C, 64-510 Wronki

Telefon:

(067) 254 10 26
606 711 006
502 525 904

Ciesielstwo

Firma Decodach korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku niemieckim wypracowała swoją jakość pracy z więźbą dachową.

Nasza technologia polega na pomiarze rzeczywistym wieńców danej inwestycji, wykonaniu rysunku technicznego na tablicy kreślarskiej oraz przełożenie wymiarów na produkcje.
Tak wykonana więźba dachowa ładowana jest na ciężarówkę wyposażoną
w dźwig radiowy i zawożona do klienta na budowę i tam montowana.

Korzyści płynące dla klienta to przede wszystkim precyzja docięcia więźby dachowej oraz oraz bardzo szybki czas jej wywiązania.
Nasza firma skróciła ten czas do jednego dnia przy prostej konstrukcji
do maksymalnie trzech dni przy skomplikowanym projekcie.

Jeśli chcesz zobaczyć proces technologiczny
swojej więźby dachowej to zapraszamy.